Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngã Năm

Friday, 07/10/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị Xã Ngã Năm
 • Nguyễn Bá Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0939082228
  • Email:
   nguyenbatong.pnn@soctrang.edu.vn
 • Phan Minh Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0972502985
  • Email:
   phanminhnam.pnn@soctrang.edu.vn