Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngã Năm

Friday, 07/10/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị Xã Ngã Năm
 • Trương Thị Tố Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm non
  • Điện thoại:
   0985110646
  • Email:
   truongthitoloan.pnn@soctrang.edu.vn
 • Phùng Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0948817811
  • Email:
   phungthanhtamnganam@gmail.com
 • Cao Hoàng Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách THCS
  • Điện thoại:
   0832377848
  • Email:
   caohoangnhanh.pnn@soctrang.edu.vn
 • Tạ Cẩm Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916808977
  • Email:
   camlinhnv82@gmail.com