Văn bản Quy phạm Pháp luật

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ NGÃ NĂM

Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.869.924  - Fax:  - Email: pgdnganam@soctrang.edu.vn